6.700 M2 KANTOORVERZAMELGEBOUW OP EEN 'PARKACHTIG' TERREIN MET VEEL GROEN EN WATER...

Een kleine sfeerimpressie

Het park

Het DYNTES Tech Park is gebouwd als kantoor-

verzamelgebouw op een 'parkachtig' terrein met veel groen, water en ruime parkeergelegenheid.

Er is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de revitalisering van het terrein. Gelegen in het Waterloopbos in Marknesse, in het weidse land-schap van de Noordoostpolder, zorgt DYNTES

voor een unieke werkomgeving met veel rust en ruimte. 

Hoofdgebouw

Het strak gestructureerde hoofdgebouw is groten-deels gebouwd in het water. Het geheel bestaat uit twee kantoorvleugels, elk 2 bouwlagen. Deze zijn met elkaar verbonden door loopbruggen, waarvan de onderste uit glazen wanden bestaat. In totaal is het gebouw ruim 6.700 m2 groot. 

Bijgebouw

Achter het hoofdgebouw is er in 2014 een extra bijgebouw geplaatst als assemblagehal voor een van de huurders. Daarnaast is er nog voldoende ruimte beschikbaar voor eventuele uitbreidingen. Historie

DYNTES Tech Park bouwt voort op een rijke geschiedenis. Vanaf 1956 was hier het waterloop-kundig laboratorium gevestigd. In het Waterloop-bos werden met schaalmodellen simulaties aangelegd voor de aanleg van onder andere de Deltawerken, (inter)nationale havens en zeearmen om daarmee de invloed van waterbouwkundige werken op de loop van het water te kunnen voor-spellen. Deze modellen zijn gedeeltelijk nog terug te vinden. Natuurmonumenten gaat de komende jaren een aantal van deze kunstwerken restau-reren en wil daarmee het Waterloopbos als Nationaal Monument versterken.

In 2008 ontstond hier het Geomatics Business Park. Een verzameling van bedrijven die zich bezig hield met het verzamelen en bewerken van satel-lietdata. Met deze omgevingsinformatie kan onze ruimte beter en hoogwaardig worden beheerd.

Locatie

DYNTES Tech Park ligt in het Waterloopbos, in het buitengebied tussen Marknesse en Kraggenburg. Een gebied met veel rust en ruimte en mooie woongebieden. Een perfecte locatie voor onder-nemers om echt te kunnen pionieren zonder de belemmering van oude tradities of structuren.

Schilderachtige havenplaatsjes als Vollenhove en Blokzijl liggen om de hoek, maar ook het unieke natuurgebied ‘De Weerribben’. Een waterrijk achterland met mooie meren als Belterwijde en Giethoorn, het ‘Venetië van het Noorden’.
Op ca. 10 minuten van Marknesse ligt het inge-polderde eiland Schokland, onderdeel van het Werelderfgoed.

Door de centrale ligging kunnen steden zoals bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam en Groningen binnen een uur worden bereikt.

Synergie in de omgeving

Het DYNTES Tech Park vormt een ‘campus’achtig gebied midden tussen internationale gerenom-

meerde bedrijven. Schuin tegenover is het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gevestigd. Dit kenniscentrum heeft als taak om (inter)nationaal de lucht- en ruimtevaart veiliger, duurzamer en effi-ciënter te maken en de laatste jaren worden er in het ACM Field Lab ook geauto-matiseerde fabricage-processen voor composieten doorontwikkeld.

Naast het NLR is een Duits-Nederlandse Wind-tunnel gebouwd, waarin de aërodynamische en aëroakoestische eigenschappen van vliegtuigen, helikopters, raketten en (vracht-)auto’s worden gesimuleerd en gemeten.

Een paar kilometer verderop worden door Royal Huisman unieke aluminium of carbon super zeil- en motorjachten gebouwd van 30 - 90 m lengte.  


Focus

In het DYNTES Tech Park zijn diverse high tech bedrijven gehuisvest, actief in bijvoorbeeld; geomatica en remote sensoring met behulp van satellieten, ontwikkeling composiet, 3D-printing, robotisering van veehouderij etc.
DYNTES heeft nog ruimte voor nieuwe innova-tieve mkb-ers, starters en (doorgroeiende) bedrijven welke opereren in bestaande regionale sterktes en technieken, zoals bijvoorbeeld wind- energie, agrofood, composiet, etc. Bedrijven die onderling samenwerking en synergie kunnen versterken, maar ook met bedrijven in de om-geving. DYNTES wil de krachten bundelen van ondernemers, kennisinstellingen en overheden bij de uitvoering van regionaal en nationaal innova-tiebeleid en daarmee de duurzame groei van de economie en high tech (schone) werkgelegenheid in de regio bevorderen.

Interieur

De kantoorruimtes zijn bereikbaar via ruime gangen en de scheidingswanden bestaan grotendeels uit glas, waardoor er transparante werkruimtes zijn ontstaan. Doordat de betonnen wanden voor een deel onbehandeld zijn en de buitengevels zijn opgebouwd uit gewassen betonplaten heeft het gebouw ook enigszins een industrieel karakter. Naast de hoofdingang beschikt DYNTES over meerdere ingangen voor de diverse delen van het gebouw en zijn er verschil-lende trappenhuizen en een lift. Het gebouw is daardoor zeer goed toegankelijk. 

Faciliteiten

DYNTES Tech Park biedt diverse voorzieningen.

In de grote ontvangstruimte, bereikbaar via de hoofdingang, is er een centrale receptie en een lift. Het auditorium biedt plaats aan ca. 100 personen en beschikt over een overdekte buitenruimte en een moderne audio- en visuele installatie en is daarmee uitermate geschikt voor het houden van grotere bijeenkomsten, presentaties, seminars etc. Er zijn verschillende vergaderfaciliteiten te huur en op verschillende plekken in het gebouw bevinden zich pantry’s, diverse toiletgelegenheden en garderobes.

DYNTES beschikt over een zeer snelle internetver-binding en parkeerplaatsen zijn ruim voldoende aanwezig.